Hvordan ble vi til?

Historien bak

Coaching

by Heart

I 2014 skrev Bjørn Årstad Seyffarth manualen Kunsten å coache og laget grunnstrukturen for en ettårig coachutdanning. Med utgangspunkt i hans bakgrunn i filosofisk praksis, LØFT, positiv psykologi og kognitiv terapi fant han gode strukturer til å skape et rammeverk for både den Østlige- og Vestlige visdommen han ønsket å formidle.

Han la også inn eksterne bidrag fra sin daværende partner, som transformasjon og manifistering. Kristin Wang bidro i oppstarten av utdanningen. Hun brakte teamet stadig tilbake til hjertet når resten av teamet ble for tekniske. Resultatet ble en coachutdanning med dybde og følelse.

Det ble en suksess allerede det første året med 35 påmeldte! Denne utdanningen gikk i fire år og har utdannet flere hundre hjerte-coacher og forandret utallige liv!

Vennskapene og miljøet som oppstod har blitt et vakkert fellesskap!

Bjørn ønsket å bygge videre på arbeidet og erfaringene han og tidligere mentorer og studenter hadde gjort seg over flere år, men å legge til enda større faglig tyngde, og et lengre forsløp for å sikre et bedre tilbud til de nye studentene.

I august 2017 valgte han derfor å for å skape en ny og forbedret versjon av den eksisterende ettårige utdannelse da hans daværene partner ønsket å satse på et annerledes utdannelsesformat, og slik oppstod et helt nytt selskap og en helt ny utdanning - under navnet Coaching by heart.

Nå driver Bjørn og teamet hans utdanningen coaching og livsmestring på tredje året.

Coaching by Heart ønsker å tilby en coachutdanning og et livsmestringsprogram med fokus på å skape faglig- og personlig vekst i et godt fellesskap. Vi ønsker å støtte alle studenter som kommer til oss til å bli enda tryggere, sannere og mer kompetente versjoner av seg selv.

om_oss

Kvalitetsikring

Utdanningen har vært i stadig utvikling. I møte med NOKUTs strukturer og krav har vi arbeidet med å integrere og tilpasse disse i vår undervisning og kvalitetssikring. Vi arbeider nå med å få på plass den endelige godkjenningen slik at våre studenter knan oppnå studiepoeng, samt få støtte fra Lånekassen.

Senhøsten 2019 ble vi invitert til å delta i en komite opprettet av Standard Norge som arbeider med å utvikle Norske Standarder for Coaching. Arbeidet her har ytterligere skjerpet vår utdanning. Dette har også ledet til et direkte samarbeid med DNCF ved leder Pia Paalgard Gurstad.

Rull til toppen